Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

majj
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viacynamon cynamon
majj
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk viakyte kyte
0297 0f76

serious:

who were you?

May 11 2017

majj
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viaweightless weightless

May 09 2017

majj
Reposted frommefir mefir viafckit fckit

March 27 2017

majj
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
majj
9272 9eaf 500
majj
1168 da2f
Reposted fromsiostry siostry viaeternaljourney eternaljourney

March 24 2017

3451 1036 500
Reposted fromerial erial viaretaliate retaliate

March 22 2017

majj
4436 d501 500

“Let’s never come here again because it would never be as much fun.“

Lost in Translation (2003) dir. Sofia Coppola

March 20 2017

majj
5511 715a
Reposted fromniewychowana niewychowana viawakemeupx wakemeupx
majj
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawakemeupx wakemeupx
majj
2219 dddd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamaliwa maliwa
majj
7521 88af 500
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaellijah ellijah

March 02 2017

majj
2481 cc85 500
Reposted fromborsuczysko borsuczysko viamaliwa maliwa

February 26 2017

majj
9785 8cdb
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
majj
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretaliate retaliate
majj
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viamaliwa maliwa

July 06 2015

majj

June 08 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl