Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2018

3955 3c32 500

July 19 2018

majj
4415 f5bc 500

June 29 2018

majj
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viamayamar mayamar
majj
5671 0500 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamayamar mayamar

November 14 2017

majj

July 19 2017

4288 1622 500

Ja i ona

majj
0888 0fd2 500
Reposted frommachinae machinae viadiscort discort
majj
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viacynamon cynamon

May 29 2017

5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viawakemeupx wakemeupx
majj
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet viafckit fckit
majj
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafckit fckit
majj
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte
majj
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viacynamon cynamon
majj
0307 47df
Reposted fromkrzysk krzysk viakyte kyte
0297 0f76

serious:

who were you?

May 11 2017

majj
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viaweightless weightless

May 09 2017

majj
Reposted frommefir mefir viafckit fckit

March 27 2017

majj
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
majj
9272 9eaf 500
majj
1168 da2f
Reposted fromsiostry siostry viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl